اصطلاح روز

۱ مورد پیدا شد

اصطلاح Rock The Boat

Rock The Boat آرامش را برهم زدن، اوضاع را بهم ریختن، علاوه برخود دیگری [...]
۱۰ نمایش