آموزش و پرورش

۸ مورد پیدا شد
۰۰:۴۸

وقتی بیشتر از یک زبان صحبت کنی

وقتی بیشتر از یک زبان صحبت کنی تحقیقات نشان می دهد که افرادی که چند [...]
۲۵ نمایش
۱:۱۹

تحصیل حق همه

تحصیل حق همه یک معلم با تمام شوق برای شاگردان خود آموزش می دهد. روش [...]
۴۸ نمایش
۱:۴۹

تلاش برای زندگی بهتر

تلاش برای زندگی بهتر میلیون ها معلم در سراسر دنیا به برنامه آموزشی [...]
۶۵ نمایش
۱:۰۹

دانشگاه هاروارد

دانشگاه هاروارد یک دانشجو توضیح میدهد چطور عاشق دانشگاه هاروارد است [...]
۶۵ نمایش
۰۱:۴۸

مغر آبراهام لینکلن

مغر آبراهام لینکلن شخصی توضیح می دهد که چگونه رئیس جمهور پیشین آمریکا [...]
۸۶ نمایش
۲:۴۳

Blended learning چیست!

Blended learning هر فراگیری سبک های یاد گیری مخصوص خود را دارد اینجاست [...]
۸۹ نمایش
۳:۲۲

تکنیک های کنترل آموزش

کنترل تکنیک های آموزش یک کارشناس در تایلند آموزش می دهد چطور دانش [...]
۵۷ نمایش
۱:۱۵

فلسفه زندگی

فلسفه زندگی این فیلسوف باور دارد حقیقت تنها از طریق دلایل به دست می [...]
۹۰ نمایش