وقتی بیشتر از یک زبان صحبت کنی

ارسال ۳ هفته قبل توسط باشگاه زبان
۲۵ نمایش

وقتی بیشتر از یک زبان صحبت کنی

تحقیقات نشان می دهد که افرادی که چند زبان صحبت می کنند در انجام فعالیت های درکی بهتر هستند.

طبق تحقیقات کسانی که دو زبان صحبت می کنند

بهتر از کسانی که به یک زبان صحبت می کنند هوش و درک بهتری دارند

و کسانی که به سه زبان صحبت می کنند بهتر از کسانی که به دو زبان صحبت مهارت کسب می کنند.

 

سطح ویدئو: B1-B2

منبع: Slate

موارد مرتبط

۱:۱۹

تحصیل حق همه

تحصیل حق همه یک معلم با تمام شوق برای شاگردان خود آموزش می دهد. روش [...]
۴۸ نمایش
۱:۴۹

تلاش برای زندگی بهتر

تلاش برای زندگی بهتر میلیون ها معلم در سراسر دنیا به برنامه آموزشی [...]
۶۵ نمایش
۱:۰۹

دانشگاه هاروارد

دانشگاه هاروارد یک دانشجو توضیح میدهد چطور عاشق دانشگاه هاروارد است [...]
۶۵ نمایش
۰۱:۴۸

مغر آبراهام لینکلن

مغر آبراهام لینکلن شخصی توضیح می دهد که چگونه رئیس جمهور پیشین آمریکا [...]
۸۶ نمایش
۲:۴۳

Blended learning چیست!

Blended learning هر فراگیری سبک های یاد گیری مخصوص خود را دارد اینجاست [...]
۸۹ نمایش
۳:۲۲

تکنیک های کنترل آموزش

کنترل تکنیک های آموزش یک کارشناس در تایلند آموزش می دهد چطور دانش [...]
۵۷ نمایش
۱:۱۵

فلسفه زندگی

فلسفه زندگی این فیلسوف باور دارد حقیقت تنها از طریق دلایل به دست می [...]
۹۰ نمایش

مطالعه بیشتر