محمد صارمی

محمد صارمی

مدرک دانشگاهی: کارشناسی مترجم انگلیسی

سابقه تدریس: ۱۵ سال

سطوح تدریس: مکالمه مبتدی تا پیشرفته، آیلتس (عمومی و آکادمیک)، انگلیسی تخصصی

مدارک آکادمیک: TTC – FCE – CPE و آیلتس آکادمیک با نمره ۸.۵

کتاب های تدریس شده: Interchange – Four Corners – Top Notch – Passages 1&2 

 

موارد مرتبط

خانم فائزه خدابنده لو

نام استاد: خانم فائزه خدابنده لو سابقه تدریس: ۳ سال سطوح تدریس: مبتدی [...]
۳۴ نمایش

خانم فائزه نوروزی

خانم فائزه نوروزی سابقه تدریس: ۸ سال سطوح تدریس: مبتدی تا پیشرفته [...]
۱۵ نمایش

خانم مریم اکبر عراقی

خانم مریم اکبر عراقی سابقه تدریس: ۳ سال سطوح تدریس: مبتدی تا پیشرفته [...]
۲۲ نمایش

خانم زهرا اسماعیلی زارع

خانم زهرا اسماعیلی زارع سابقه تدریس: ۵ سال سطوح تدریس: مبتدی تا [...]
۲۲۵ نمایش

خانم نگین مهدی پور

خانم نگین مهدی پور مدرس زبان انگلیسی سابقه تدریس: ۳ سال سطوح تدریس: [...]
۵۹ نمایش

مطالعه بیشتر