اصطلاح Bad blood

۴۴ نمایش

اصطلاح Bad blood

کاربرد و معنای اصطلاح Bad blood را در این ویدئو باهم ببینید.

 

سطح: A1-A2

مطالعه بیشتر