رفع مسئولیت

 

 

 

 

 

✅ نمایش مطالب هر عضو در سایت به معنای تایید آن نیست و مسئولیت آن بر عهده خود نویسنده مطلب می باشد.

✅ باشگاه زبان متعهد می گردد از اطلاعات شخصی و فردی کاربران، در حد اختیار و توان مراقبت نماید و این اطلاعات را کاملاً محرمانه در نظر گیرد و به هیچ فرد حقیقی و یا حقوقی مگر با ارائه مجوز رسمی و قانونی و قضایی ارائه نگردد.

✅ کاربران وظیفه حفظ و نگهداری کلمه رمز و کاربری خود می باشند ، از این رو مسئولیت تمامی عملیاتی که بوسیله حساب کاربری انجام گیرد به عهده خود کاربر سایت باشگاه زبان است.

✅ لازم به ذکر است باشگاه زبان هیچگونه مسئولیتی در قبال هرگونه ضرر یا زیانی که بر اثر استفاده  یا سو استفاده فرد دیگری از کلمه عبور و یا حساب کاربری کاربران  با و یا بدون اطلاع آن ها  انجام شده نمی پذیرد از این رو خسارتهای وارده احتمالی به فروشگاه یا دیگر خریداران که در اثر استفاده افراد متفرقه از حساب یا کلمه عبور خریداری بوده به عهده خود کاربر می باشد.

✅ باشگاه زبان از پذیرش مسئولیت هرگونه فعالیت انجام شده در حساب کاربری با و یا بدون اجازه کاربری خودداری می کند.

✅ تمام مطالب ارائه شده در باشگاه زبان جنبه رفع مشکلات کاربران را داشته و هیچگونه مسئولیتی در قبال سوء استفاده های احتمالی از آنها ندارد و مسئولیت آن بر عهده استفاده کننده می باشد.